מעלין בקודש

מעלין בקודש

'מעלין בקודש' – ביטאון לענייני הקודש והמקדש בהוצאת כולל 'בית הבחירה'

קרא עוד
הוצאת ספרים

הוצאת ספרים

במקביל ללימוד השוטף אנו משתדלים להעשיר את עולם הספר התורני בספרים התורמים לחיזוק הציפייה להשבת השכינה לציון.

קרא עוד
לימוד ועיסוק בענייני המקדש

לימוד ועיסוק בענייני המקדש

בכולל עוסקים בלימוד הלכות הנוגעות למקדש וקדשיו מתוך ציפייה לבניינו במהרה בימנו אמן!

קרא עוד