הוצאת ספרים

שלטי הגיבורים

המחבר רבי אברהם פורטליאנו חי בגלות איטליה לפני 400 שנה וחלם על בית המקדש. 

בנוסף לידיעותיו בתורה הוא היה בעל ידע מדעי רב והכין תכניות מפורטות לבניין בית המקדש וחידוש העבודה. 

הספר נדפס פעם אחת בלבד (בחיי המחבר).

אברכי הכולל ר' יצחק אימס הי"ד (נרצח בדרך לביתו בבית חג"י באלול תש"ע) ויבל"א ר' גדליה גינזבורג  ההדירו את ספרו הגדול והוסיפו מקורות והערות.

הספר יצא לאור בשנת תש"ע בשיתוף עם 'מכון ירושלים' ונמכר בחנויות הספרים.

(למאמר אודות הספר בירחון מוריה לחץ כאן)


סדר  הקרבת קרבן פסח עם ביאורים ועיונים

בשנת תשע"ג יצאה לאור חוברת ובה הפסוקים שנוהגים לאומרם בי"ד בניסן 

בזמן הקרבת קרבן פסח. 

החוברת כוללת ביאורים ומאמרים הקשורים לקרבן הפסח.

ניתן להשיג את החוברת במשרד בית המדרש.
בחצרות בית ה' השלם

גדול חוקרי המקדש בדורנו הרב זלמן מנחם קורן העביר בכולל שעורים במסכת מדות. השעורים  ושאר מחקריו וספריו נערכים לספר חדש ע"י חוקרי בית המדרש. לספר זה חשיבות רבה להבנת מבנה בית המקדש ומיקומו.