הוצאת ספרים

איה מקום כבודו


איה מקום כבודו. 

איתור מקום המקדש  בימינו. מחקרים, עיונים  ופולמוסים, מעובדים  ומונגשים, 

מתוך כתב העת 

'מעלין  בקודש'. 

עריכה: בעז אופן. 

כרמי צור, בית הבחירה, תשפ"ב. 

566 עמ'.

כבר כמאה וחמישים שנה נמשכת 'שיבת ציון', והיא הגיעה עתה ב"ה לממדים שלא ידענו כמוהם מעולם. אצל רבים וטובים המבט עכשיו מופנה אל שיא השיאים, אל קודש הקודשים, כולל הכנות עיוניות ומעשיות לבניית בית המקדש כאשר יתאפשר הדבר, ובנפלאות תמים דעים על עמנו וארצנו הדברים נראים עכשיו קרובים יותר מאשר אי פעם. הנקודה המרכזית שצריכה הכרעה היא איתור וזיהוי וקביעת מקום קודש הקודשים, ושאלה זו קשורה באופן ישיר ועקיף גם לבירורים הלכתיים ומעשיים אחרים, כמו מקום המזבח וגבולות העזרות ועוד. ראש העוסקים בנושא הר הבית הוא הרב ישראל אריאל שליט"א נשיא 'מכון המקדש', וזכויותיו שמורות לו ולמפעלו, אך ראש המדברים בצד ההלכתי ובבירור המציאותי בשטח הוא הרב זלמן קורן שליט"א, שמאז פרסם את ספרו 'חצרות בית ה'' בשנת תשל"ז, שבו הוכיח שהסלע הגדול שנמצא מתחת לכיפת הזהב דהשתא הוא-הוא מקום קודש הקודשים בלי ספק - לא הפסיק לעסוק ולחדש בנושא. סביב מסקנה זו, ותשובת הרדב"ז המפורסמת שהיא הבסיס לה, ועניינים אחרים הקשורים אליה - כמו גודלו וצורתו של ה'חיל' שהקיף את העזרות, אורך האמה בהקשר להר הבית, ובכלל האפשרות לקבוע את ההלכה למעשה על פי הנתונים החלקיים שבידינו בעניין מרכזי וגורלי כל כך – נתפרסמו עשרות מאמרים בגיליונות של כתב העת 'מעלין בקודש' שעוסק בכל ענייני המקדש וקודשיו מההיבט התורני-הלכתי הצרוף (בלי פוליטיקה וענייני אמונות ודעות שאינם מעיקר העניין - עם כל החשיבות שיש להן), ומהן לוקטו לפי נושאים מיטב המאמרים והדיונים והתגובות בעניינים אלו לספר מקיף ומיוחד במינו. מ"ב הגיליונות של 'מעלין בקודש' שיצאו לאור עד תחילת תשפ"ב הם המזינים את הספר הזה, וגיל' מג שיצא לאור לפני פסח כבר 'מחוץ לתמונה', למרות שגם בו נמצאים דיונים חשובים בנושא – תגובה של החוקר הצעיר ר' אורי זרם בעניין החיל ועליה מענה של הר"ז קורן. העורך עשה עבודה נפלאה – הקדים מבואות וסיכומים למאמרים ולנושאים, איחד והפריד מאמרים בשעת הצורך, הוסיף מפות ותרשימים מפורטים ומדויקים, ואין ספק שהיצירה שיצאה מתחת ידו תהיה מכאן ולהבא היסוד והבסיס לכל דיון בנושאים אלו. יישר כוחו של ידידי הרב צבי שלוה, ראש כולל 'בית הבחירה' בישוב כרמי צור ומי שעומד בראש כל היוזמה הזו. 'שיבנה בית המקדש במהרה בימינו'!

(מתוך סקירה ב'המעין')

שלטי הגיבורים

המחבר רבי אברהם פורטליאנו חי בגלות איטליה לפני 400 שנה וחלם על בית המקדש. 

בנוסף לידיעותיו בתורה הוא היה בעל ידע מדעי רב והכין תכניות מפורטות לבניין בית המקדש וחידוש העבודה. 

הספר נדפס פעם אחת בלבד (בחיי המחבר).

אברכי הכולל ר' יצחק אימס הי"ד (נרצח בדרך לביתו בבית חג"י באלול תש"ע) ויבל"א ר' גדליה גינזבורג  ההדירו את ספרו הגדול והוסיפו מקורות והערות.

הספר יצא לאור בשנת תש"ע בשיתוף עם 'מכון ירושלים' ונמכר בחנויות הספרים.

(למאמר אודות הספר בירחון מוריה לחץ כאן)


סדר  הקרבת קרבן פסח עם ביאורים ועיונים

בשנת תשע"ג יצאה לאור חוברת ובה הפסוקים שנוהגים לאומרם בי"ד בניסן 

בזמן הקרבת קרבן פסח. 

החוברת כוללת ביאורים ומאמרים הקשורים לקרבן הפסח.

ניתן להשיג את החוברת במשרד בית המדרש.
בחצרות בית ה' השלם

גדול חוקרי המקדש בדורנו הרב זלמן מנחם קורן העביר בכולל שעורים במסכת מדות. השעורים  ושאר מחקריו וספריו נערכים לספר חדש ע"י חוקרי בית המדרש. לספר זה חשיבות רבה להבנת מבנה בית המקדש ומיקומו.