• כרמי צור
  • כולל בית הבחירה מיקוד - 9040000 גוש עציון