מעלין בקודש

כתב העת מעלין בקודש

'מעלין בקודש' – ביטאון לענייני הקודש והמקדש יוצא לאור משנת תשנ"ט בהוצאת בית המדרש 'בית הבחירה' פעמיים בשנה. עד כה יצאו לאור 36 גליונות.
הביטאון הינו במה מרכזית (למעשה היחידה) לכל העוסקים בנושאי המקדש וקודשיו וסדר טהרות בהיבט הלמדני, ההלכתי, המחשבתי והמחקרי.
מטרתו לעודד את העיסוק והיצירה בתחומים אלו ומתוך כך את הציפייה להשבת השכינה לציון וסדר העבודה לירושלים.

כותבי המאמרים באים ממגוון בתי מדרש וסגנונות לימוד. ביניהם הרב אברהם שפירא זצ"ל והרב מרדכי אליהו זצ"ל ויבל"א הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"א, הרב יעקב אריאל שליט"א הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט"א ועוד.

לקריאת כל גיליונות מעלין בקודש
לקריאת מכתבי הרבנים למעלין בקודש