יום לימוד פתוח

ימי ראשון אחה"צ


יום לימוד פתוח

ימי שלישי


תכנית בית המדרש

ימים א ב ד ה 18:00 שיעור הרב צבי שלוה 9:00 דף יומי 18:50 שיעור שני10:30 שיעור בנושאים משתניםלימוד בחברותא במסכת הנלמדת
11:30 שיעור הרב צבי שלוה - המקדש ועבודתו


נלמד בע"ה  את ספר העבודה לרמב"ם בקצב של כפרק בשבוע, ונלבן את הנושאים המרכזיים בפרק.12:35 שיעור הרב יצחק לוי - תולדות התהלכות שכינה בתוכנו


12:30 שיעורים במסכת הנלמדת ובנושאים נוספים:

הרב זלמן מנחם קורן

הרב מאיר שפיגלמן

הרב עמיחי אליאש

הרב צבי שלוה
 13:40 תפילת מנחהלפרטים והרשמה:  דוא"ל: kolelb@gmail.com

טלפון: 029961942   0546561903

ניתן להאזין להקלטות של השיעורים המועברים בימי ג' בגלריה שבאתר.