מאמר זה עוסק בדין קדושת חומות ירושלים וחומות הר הבית, והכותל המערבי בפרט

קרא עוד

אחת השאלות המעשיות בסוגיית מורא מקדש, היא איזה דיבור מותר ואיזה דיבור אסור בהר הבית. דרכו של דיבור שלעיתים הוא גולש מנושא לנושא, ואם לא מוגדרים גבולות האסור והמותר, ניתן לחצות אותם מבלי משים. ככל שמגיע להר הבית ציבור מגוון יותר ובטווח גילאים רחב יותר, כך מתעצם הצורך בהגדרות מדויקות של השיחה המותרת והאסורה בהר הבית.

קרא עוד

בגיליון מ"א דן מורנו הרב יעקב אריאל שליט"א על בניית דגם המקדש מברזל. מסקנתו היא שאין לעשות זאת, אבל בתוך דבריו כתב שעקרונית לצורך לימוד מסתבר שמותר לעשות תבנית היכל מדין "'לא תלמד לעשות', אבל אתה למד להבין ולהורות". יש לעיין האם לדעת הרמב"ם עשייה על מנת 'להבין ולהורות' אכן מותרת.

קרא עוד