"תמיד" היא מילת מפתח בכל הקשור לעבודה במקדש, מה שמאפיין ביותר את עבודת הציבור במקדש היא הקביעות היומיומית. אך יש גם פן אחר, משתנה ומתחלף, המתבטא בין השאר במשנה האחרונה במסכת תמיד - "השיר שהיו הלויים אומרים במקדש", יום יום ושירו.

קרא עוד