בספר ובאת שמה, מתפרסמים לראשונה באופן מלא ומסודר, פרקי משנתו ופעלו של הרב שאר-ישוב כהן זצ"ל, למען הריבונות היהודית בהר הבית. על רקע המציאות בדורנו, שבה תלמידי חכמים רבים נוקטים עמדה נחרצת בשאלת העלייה להר בזמן הזה – בעד או נגד – מתבלטת עמדתו הייחודית של הרב שאר-ישוב כהן, שנדמה שכלולים בה ה'בעד' וה'נגד' גם יחד.

קרא עוד

בגמרא נאמר שאסור לכוהנים לשתות יין בכל השבוע של משמרת עבודתם במקדש, ולהלכה נפסק כדעה המגבילה את האיסור לכוהן המכיר את משמרתו, וש'קַלקלתם' של כוהנים שאיבדו את מסורת ייחוסם וממילא את משמרתם, היא 'תקנתם' המתירה להם לשתות יין. יש לדון לגבי גדרי ה'קלקלה', ולשאלה זו קיימת נפקא-מינה הלכתית בימינו שכן ידוע על משפחה אחת לפחות שמחזיקה במסורת על השתייכותה למשמרת מסוימת.

קרא עוד