במשנה במסכת ברכות נאמר שישנו נוסח יחודי לברכות בבית המקדש "מן העולם ועד העולם". מאמר זה חוקר בגדרי ההלכה המדוברת.

קרא עוד