בגיליון מ"א דן מורנו הרב יעקב אריאל שליט"א על בניית דגם המקדש מברזל. מסקנתו היא שאין לעשות זאת, אבל בתוך דבריו כתב שעקרונית לצורך לימוד מסתבר שמותר לעשות תבנית היכל מדין "'לא תלמד לעשות', אבל אתה למד להבין ולהורות". יש לעיין האם לדעת הרמב"ם עשייה על מנת 'להבין ולהורות' אכן מותרת.

קרא עוד