אחת משאלות היסוד בחקר המקדש היא זיהוי מקום העזרה בתוך גבולות הר הבית המקודשים. במקורות חז"ל מצאנו התייחסות אחת בלבד לשאלה זו: "הר הבית היה חמש מאות אמה על חמש מאות אמה, רֻבּוֹ מן הדרום שני לו מן המזרח שלישי לו מן הצפון ומעוטו מן המערב, מקום שהיה רֹב מִדָּתוֹ שם היה רב תשמישו". לביאור משנה זו (מדות ב, א) והשלכותיה יוקדש מאמר זה.

קרא עוד

עוד על מידות החיל - תשובה לתגובת הרב קורן בגיליון מב

קרא עוד