מעלין בקודש - גיליון מג אדר התשפ"ב

גיליון מ"ג של כתב העת "מעלין בקודש", מבית היוצר של כולל בית הבחירה ביישוב כרמי צור.

קרא עוד

עוד על מידות החיל - תשובה לתגובת הרב קורן בגיליון מב

קרא עוד

צורת החיל וממדיו - מענה לתגובת אורי זרם בגיליון זה, בהמשך לדיון שהחל בגיליון מב

קרא עוד

בכמה מקומות בגמרא מבואר שאסור להוסיף ולשנות ממידות המקדש, משום שנאמר בדברי דוד המלך לשלמה בנו: 'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל', כלומר יש לבנות את המקדש דווקא במידות שבהן השכיל ה' להורות על נביאו לבנותו, ובהן נכתבה תכניתו. במאמר זה יתבארו גדרי איסור זה.

קרא עוד