הרב שלמה לוי - חובת מניעת כניסה לפיקוח נפש
ג' באלול התשע"ט