הרב שלמה לוי - היכולת לגזור גזרות חדשות לאחר התלמוד
י"ז בטבת התש"פ