הרב שלמה לוי - האם הגיורים בימנו תופסים?




ז' חשוון