הרב שלמה לוי - ברכה לבטלה וברכת פיצה ולחמניה מתוקה
ט"ז שבט התש"ף