הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכות ז-ח לשכות וגגין
יח אייר ל"ג בעומר התש"ף