הרב צבי שלה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה - הר הבית
י"ט בכסלו התש"פ