הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ה הלכה ב
ג' בטבת התש"פ