הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ג - המנורה
י"ד חשוון