הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב 3 - מזבח
ז' חשון