הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ב' 2
ל' תשרי