הרב צבי שלוה - הגדרת צפון רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק חמישי
ז' אדר