הרב יצחק לוי - עמי הארצות ותלמידי חכמים
טז שבט התשף