הרב יצחק לוי - השלמות בענייני עם הארץ. כרובים כמבטאים השראת שכינה.
ל שבט תשף