הרב יצחק לוי - האם ציפו לבניין בית המקדש סמוך לחורבנו?
ב בשבט התש"ף