הרב יצחק לוי - האם ייתכן מקדש במציאות ימינו?
ז' חשוון