הרב יצחק לוי - האם אפשר היום לבנות מקדש? - סיכום הדעות
י"ד חשוון