הרב יצחק לוי - דמותו של ר' עקיבא
יח באייר לג בעומר התש"ף