הרב יצחק לוי - בנימין כמחבר בין יוסף ויהודה
י"ז בטבת התש"פ