הרב זלמן קורן - קדושה ראשונה האם קדשה לעתיד לבוא - פסיקת ההלכה
ל שבט