הרב זלמן קורן - קדושה ראשונה האם קדשה לעתיד לבוא - פסיקת ההלכה




ל שבט