הרב זלמן קורן - קדושה ראשונה האם קדשה לעתיד לבוא? חלק ב'
טז שבט