הרב זלמן קורן - קדושה ראשונה האם קדשה לעתיד לבוא? חלק א
ט שבט