תוכנית לימודים חדשה לקראת תש"פ

בית המדרש 'בית הבחירה' הוקם לפני 23 שנים לאור חזונם של החפץ חיים והרב קוק שקראו להכין את עצמינו ליום שבו נזכה להשבת השכינה לציון וסדר העבודה לירושלים .

אנו לומדים סדר קודשים בעיון מהיר תוך שימת דגש על הכרת מושגי יסוד
בהלכות הקרבנות וניסיון לעמוד על דרכי יישום של הלכות אלו לכשייבנה בב"א .

בבית המדרש לומדים יחד בהפריה הדדית ובאווירה מיוחדת צעירם ומבוגרים.
הלימודים בבית המדרש מתקיימים חמישה ימים בשבוע עד הצהריים.

בא אלול תשע"ט נתחיל בע"ה מסכת זבחים ונפתח מסלול נוסף בימי שלישי.
אין צורך בידע בסדר קודשים כדי להצטרף.
בית המדרש בית הבחירה פותח את שעריו לציבור הרחב image