ציטוט


ציטוט מקונן

ציטוטכניסה

כניסה

כניסה

באותה רמה

יציאה

פסקה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה ארוכה

יציאה

יציאה

 • רשימה
 • ללא
 • מספרים
  • רשימה
  • מקוננת
   • ואפילו שלב נוסף
 • המשך
 • הרשימה
 • הראשונה
 1. רשימה
 2. ממוספרת
  1. וגם
  2. מקוננת
   1. ואפילו שלב נוסף
 3. המשך
 4. הרשימה


מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין מיושר לימין 

מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל מיושר לשמאל

מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע מיושר לאמצע 

מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים מיושר לשני הצדדים


כותרת 1

כותרת 2

כותרת 3

כותרת 4

קוד

מעל השורה

מתחת לשורה

קו חוצה

קו תחתון

קו חוצה

קו תחתון

מודגש

נטוי

מודגש ונטוי

 יום בשבוע

ימי שלישי


תכנית מלאה

ימים א ב ד ה 9:00     הכנה לשיעור לימוד עצמי ברמב"ם


 10:00  שיעור: המקדש ועבודתו        הרב צבי שלוה


 נלמד בע"ה  את ספר העבודה לרמב"ם  בקצב של   כפרק בשבוע. ונלבן את הנושאים המרכזיים בפרק.                                                 


  9:00 דף יומי


  לימוד בחברותא במסכת זבחים
 11:00 לימוד עצמי מונחה

 לפני השיעור יחולקו דפי מקורות להכנת השיעור


 12:30   שיעור: חסרון המקדש           הרב יצחק לוי


 השיעור יעסוק בשאלה מה העולם חסר היום?

 נלמד מה המטרות השונות של בית המקדש וכיצד   הוא ישלים את החיסרון שיש היום.

 במהלך השנה ישולבו סיורים בירושלים הקשורים   לנושאי הלימוד.


  12:30 שיעורים במסכת זבחים    ובנושאים נוספים:

   הרב זלמן מנחם קורן

  הרב מאיר שפיגלמן

  הרב עמיחי אליאש

  הרב צבי שלוה


  כיבוד קל


  13:40תפילת מנחה


  14:00 סוגיות אקטואליות בהלכה     הרב שלמה לוי


  השיעור יעסוק בהלכות שבת, גיור ועוד


  לכל שיעור יחולקו שבוע מראש המקורות העיקריים 
לפרטים והרשמה:  דוא"ל: kolelb@gmail.com

              טלפון: 029961942   0546561903 

ניתן להאזין להקלטות של השיעורים המועברים בימי ג' בגלריה שבאתר.


ניסיון