הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה- תוקף הכלל 'הכל בכתב'
כ"ד בטבת התש"פ