הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד' הלכה א' הארון.




ה' כסלו