הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד' הלכה א' הארון.
ה' כסלו