הרב צבי שלוה - רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק א 2
י' באלול התשע"ט