הרב יצחק לוי - היחס לטהרות בסוף ימי הבית
י"ט בכסלו התש"פ