חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הרב יונתן אדלר והרב זלמן מ' קורן הזכירו את מחקרי בגליון ד של מעלין בקודש. נמצא בשלב פרסום ספר בשם המקדש בירושלם חלק ג חצר המקדש: היכן קדש הקדשים? המקיף את מחקרי על המקדש השני. לפיכך נדמה לי שמיותר להשיב דבר בשלב זה.
ברם, אני מרשה לעצמי להזכיר שני דברים. ראשון, הרב קורן מתייחס למדרש "דרוש ומצוא" את מקום המקדש (עמ' 165). הלכך, ברשות כל אחד מאתנו לעשות כן, ולא חשוב מה מקצועו.
שנית, מן הראוי להביא את הגמרא בזבחים סב. על שיטה למצוא את מקום המזבח אחרי חרבן ראשון:
ור' שמואל בר נחמני אמר מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת, משם הריחו ריח אברים
הלא זאת השיטה המדעית-ארכיאולוגית?
סוף דבר: הרב אדלר הזכיר במאמרו (עמ' 171) את הרד"ק "שלא נבנה בניין על מקום המקדש", אך הוא לא התייחס לכך, ולא אמר את דעתו על כך; ואולי כדאי יהיה שיעשה זאת.
לייבסיטי - בניית אתרים