חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
במאמר "הצדדים האנושיים והא-לוהיים במזבח הנחושת" מביא הרב משה אודס (בעמ' 113) את הרמב"ם בהלכות בית הבחירה פ"א הי"ג בטעות שמפורסמת בדפוסים: "המזבח - אין עושין אותו אלא בניין אבנים גזית" ובונה על כך בנייני גזית. ורק בהערה הוא מעיר שבדפוס קונשטנטינא המילה "גזית" אינה מופיעה.
והדברים תמוהים, שהרי זכינו היום להוצאת הרב קאפח, ועיין שם, שבכל כתבי היד בלי יוצא מן הכלל אין המילה "גזית" מופיעה, וכן גם ברמב"ם פרנקל ובכל ההוצאות המדעיות.
לייבסיטי - בניית אתרים