חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הקדמה
אנו שמחים להגיש לפני הציבור את הגיליון השני של הביטאון "מעלין בקודש". מאז יצא הגיליון הקודם התעצמה תודעת המקדש, והציפייה לבניינו מביאה יותר ויותר אנשים לעסוק בנושא זה על היבטיו השונים.
גם בכרמי צור - בכולל "בית הבחירה" ובמרכז התורני לענייני הקודש והמקדש - מתרחבות השורות. חלה ב"ה עלייה במספר התלמידים ובהיקף הפעילות והשיעורים. בשנת תש"ס למדנו בכולל מסכת יומא, ובשנת תשס"א נלמד בעז"ה מסכת זבחים מתוך מגמה לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.
מלבד הביטאון "מעלין בקודש" עוסקים בכולל בהוצאת הספר "שלטי הגיבורים", ספרו החשוב של ר' אברהם הרופא (פורטלאונה). בגיליון זה מתפרסם הפרק הראשון של הספר בלוויית מבוא.
כאן המקום להודות למכון המקדש, שידיו רב לו בהפצת תודעת המקדש בקרב העם, ושסייע רבות לכולל מיום הקמתו ועד היום.
אנו שואפים ש"מעלין בקודש" ישמש במה לכל העוסקים בענייני המקדש. בגיליון זה הרחבנו את היריעה גם מעבר לתחום הלמדני: אחד המאמרים עוסק בנוסחאות מן הגניזה למסכת מנחות, ומאמרים אחרים עוסקים בהיבטיה המעשיים של הכמיהה למקדש - העלייה להר הבית, איסוף מחצית השקל והטהרה לבניין המקדש .
כבגיליון הקודם, הבאנו גם בגיליון זה סקירה של אחד מהספרים הרבים שיצאו לאחרונה בנושאי המקדש וקודשיו.
אנו תפילה שלימודנו ומעשינו יהיו לרצון לפני אדון כול.
הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן סלה.
ד"ר יוסף עופר, הרב יהודה שביב, הרב צבי שלוה

כדי לערוך את העמוד ישנן שתי אפשרויות:
1. לחץ על "ערוך במקום" וערוך את הטקסט עריכה מלאה הכוללת הוספת תמונות, שינוי הצבעים, הוספת קישורים, סרטונים ועוד באמצעות עורך דמוי "וורד" כרצונך. בסיום לחץ על "עדכן נתונים".
2. לחץ על "ערוך" לעריכה מלאה של תוכן העמוד בעורך המתקדם ובנוסף שינוי הגדרות העמוד כגון: הוספתו לתפריטים, הוספת מילות מפתח ועוד.
* לירידת שורה בודדת בעורך המתקדם, החזק את מקש ה - "SHIFT" ולחץ על "ENTER".

לייבסיטי - בניית אתרים