חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הקדמה
"בתלת זימני הוי חזקה" (בבא מציעא קו ע"ב). אנו שמחים להגיש לציבור את הגיליון השלישי של מעלין בקודש, ואנו נושאים תפילה לריבונו של עולם שייתן בנו את הכוח ליישם חזקה זו בגליונות נוספים.
מאז יצא הגיליון הקודם עלה נושא הר הבית לכותרות בהקשרים שונים. מאז חורבן בית מקדשנו עושים בו אומות העולם ככל העולה על רוחם. אולם במאות השנים האחרונות הם לא חדרו למעבה האדמה. ועתה, תחת שלטון ישראל נעצו טלפי טרקטוריהם בעומקו של ההר, ואנו שנינו: "כי קדיש דוד... עד לארעית דתהומא קדיש" (זבחים כד ע"א). ובה בעת, נאסר על כל אשר חזותו יהודית ומגמת פניו קדושה לעלות להר ולשאת תפילה למי ששיכן שכינתו בו. באוזנינו מהדהדת קריאתו הקדושה של נביא הבית השני: "העת לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב?!" (חגי א', ד).
בכולל בית הבחירה אנו שואפים לנקוט בשיפולי גלימתם של ה'חפץ חיים' והרב קוק שקראו להכין עצמנו לבניית בית המקדש, ללמוד וללמד, לעורר ולהתעורר.
גיליון זה, כקודמיו, מטרתו היא העמקת הידע הנוגע למקדש והזיקה אליו. בצד מאמרים הלכתיים ומחשבתיים בנושאי המקדש והשפעתו, כליו והעובדים בו, הגיליון כולל סקירת ספרים היוצאים לאור בענייני הקודש והמקדש, ועיסוק בשאלות העומדות על הפרק הנובעות ממעמדו של הר הבית בימינו ומן הציפייה לבניין בית המקדש.
כמו כן, שלושה מן המאמרים שבגיליון נכתבו מתוך התייחסות למאמרים שהתפרסמו בגיליון הקודם: הרב משה אודס מפרסם את מאמרו בעקבות מאמרו של הרב מנחם מקובר; הרב ישראל אריאל מגיב לתשובתו של מרן הראשון לציון הרב מרדכי אליהו; והרב שמשון אלבום עונה לטענתו של פרופ' א"ז קאופמן .
נישא לבבנו לאבינו שבשמים, נקרא בגרון ואל נחשׁוך: "מלך רחמן רחם עלינו... שובה אלינו בהמון רחמיך... בנה ביתך כבתְּחִלה וכונן מקדשך על מכונו, והראנו בבִנְיָנו ושמחנו בתקוּנוֹ. והשב כהנים לעבודתם ולוִיִּם לשירם ולזמרם, והשב ישראל לנְוֵיהם, ושם נעלה ונֵרָאה ונשתחוֶה לפניך בשלש פעמי רגלינו" (מתוך תפילת מוסף לשלוש רגלים).
הרב צבי שלוה, הרב יהודה שביב, ד"ר יוסף עופר
לייבסיטי - בניית אתרים