חפש  
 
אל המקדש - עמותת צור ישועתי
 
 
 
הקדמה
"מעלין בקודש" הוא ביטאון הבא לעודד ולעורר את העיסוק בענייני המקדש וקודשיו ולהוות כלי ביטוי לעוסקים בתחומי סדר קודשים.
הביטאון יוצא בהוצאת כולל "בית הבחירה" ע"ש רעננערט בכרמי צור. בו לומדים מסכתות שנושאם העיקרי הוא עבודת המקדש.
"מעלין בקודש" - כדברי המשנה במנחות (י"א, ז): "שני שולחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, ועל של זהב ביציאתו, שמעלין בקודש ולא מורידין". מחויבים אנו להתמיד ולהעלות ללמוד וללמד לחקור ולברר - "עד שתהא שלהבת עולה מאיליה".
לפני למעלה ממאה שנה, בעקבות התרחבות הפעולה היישובית של חובבי ציון בארץ ישראל, עורר בעל ה'חפץ חיים' ללמוד סדר קודשים. הוא ראה צורך להתכונן לעבודה בבית המקדש, וראה בלימוד מסכתות אלו "לימוד שיש בו תורה עבודה ותקוות ישועה גם יחד".
מאז זכינו ב"ה לתקומת מדינת ישראל ושחרור הר-הבית אך העיקר עדיין חסר מן הספר: ראש פסגת מאווינו, בית המקדש, חרב בעוונותינו.
"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה" - לימדנו הרב קוק. העיסוק בנושאים אלו מסוגל לקרב ביאת הגואל במהרה בימינו אמן.
אנו מודים לרבנים החשובים שניאותו לתרום מפרי עטם לביטאון.
גם תלמידי הכולל מסרו לפרסום מה שנתחדש להם השנה בעת לימוד מסכת תמיד.
אנו מודים לכל המסייעים בעצה, במעשה ובממון,
ומקווים שיהיו אמרינו לרצון לפני אדון כול.
יוסף עופר, אמנון ראשי, הרב צבי שלוה
 
אל הקורא
רצ"ב פרי הביכורים של כולל בית הבחירה ע"ש רעננערט כרמי צור.
הכולל הוקם לפני כשלוש שנים בעדודו של "מכון המקדש" (בראשות הרב ישראל אריאל שליט"א).
ייחודו של הכולל - בלימוד מסכתות שעיקר עניינן הוא עבודת המקדש, לימוד מתוך ציפייה לישועה ברוח דבריהם של החפץ חיים והרב קוק המובאים בביטאון.
לצד הכולל מוקם בימים אלו מכון תורני לענייני הקודש והמקדש. מטרת מכון זה - לקדם את הלימוד בסדר קודשים גם מחוץ לכותלי בית מדרשנו.
אנו מקווים בעזרת ה', להמשיך ולהוציא ביטאון זה וכן להוציא פרסומים אחרים העוסקים בעבודת המקדש - כתבי-יד, דפוסים ישנים וכד' (מי שנמצא ברשותו או יודע על חיבורים שמן הראוי להוציאם לאור נודה לו אם   ייצור אתנו קשר).
תחום נוסף שבכוונתנו לעסוק בו הוא קידום הוראת הנושא בבתי הספר - הכנת עזרים וערכות למידה.
אנו מעוניינים לשמוע את תגובותיך לרעיונות אלו. תגובות על המאמרים ומאמרים מפרי עטך יתקבלו בברכה, ואנו נפרסמם בהתאם לשיקול דעתה של המערכת. גם הערות והארות שלא לפרסום יתקבלו בברכה.
המעוניינים לקבל הודעה לביתם על הוצאת פרסומינו ישלחו לנו את שמם וכתובתם לפי הכתובת: מערכת "מעלין בקודש", כרמי צור, גוש עציון   90400.
בברכת התורה,
הנהלת כולל בית הבחירה והמרכז התורני
ללימודי הקודש והמקדש
ומערכת "מעלין בקודש"
לייבסיטי - בניית אתרים